Trang chủ

Trang chủ

[section label=”CHẤT LƯỢNG” bg=”993″ bg_color=”#6cb34b” effect=”sparkle” padding=”0px” class=”section-chat-luong”]

[ux_banner height=”100%” bg=”1003″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.12)” effect=”sparkle” visibility=”hide-for-small”]

[ux_image id=”913″ width=”13″ width__sm=”18″ position_x=”100″ position_y=”0″]

[ux_image id=”919″ image_size=”original” width=”35″ width__sm=”70″ image_hover=”zoom” animate=”bounceInDown” position_x=”0″ position_x__sm=”0″ position_y=”90″ position_y__sm=”50″]

[ux_image id=”998″ image_size=”original” width=”30″ width__sm=”51″ image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom” animate=”bounceInDown” position_x=”15″ position_x__sm=”85″ position_y=”95″ position_y__sm=”75″]

[ux_image id=”1001″ image_size=”original” width=”30″ width__sm=”51″ image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom” animate=”bounceInDown” position_x=”25″ position_x__sm=”100″ position_y=”95″ position_y__sm=”80″]

[text_box width=”49″ width__sm=”100″ position_x=”100″ position_x__sm=”50″ position_y=”90″ position_y__sm=”100″]

GAMA

NĂNG LƯỢNG CUỘC SỐNG

Hãy để Gama đồng hành mỗi ngày cùng các thành viên mỗi gia đình

[/text_box]
[ux_image id=”920″ width=”10″ position_x=”50″ position_y=”0″]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”100%” bg=”1004″ bg_size=”original” video_visibility=”visible” visibility=”hide-for-medium”]

[text_box width=”100″ position_x=”50″ position_y=”100″]

[row width=”full-width”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ text_depth=”3″ animate=”bounceInDown”]

[featured_box img=”872″ pos=”left”]

Chất lượng vượt trội

Tăng cường sức khỏe – Hỗ trợ đề kháng

[/featured_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ text_depth=”3″ animate=”bounceInDown”]

[featured_box img=”873″ pos=”left”]

Đa dạng hóa sản phẩm

Sản phẩm phong phú – Phát triển, sáng tạo sản phẩm mới

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/text_box]
[ux_image id=”920″ image_size=”original” width=”7″ height=”100%” position_x=”45″ position_y=”70″]

[/ux_banner]

[/section]
[section label=”SỨ MỆNH” bg_color=”rgb(247, 247, 247)” padding=”0px” class=”section-san-pham”]

[ux_banner height=”500px” bg=”1006″ bg_color=”rgb(219, 252, 245)” visibility=”hide-for-small”]

[text_box width=”100″ position_x=”50″ position_y=”100″]

Mang đến một cuộc sống tốt, an toàn và khỏe mạnh hơn cho mọi người thông qua sản phẩm của mình

[/text_box]
[text_box width=”100″ position_x=”50″ position_y=”0″]

SỨ MỆNH

GAMA FOOD  “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG”

</div>

[/ux_banner]

[/section]
[section label=”GIỚI THIỆU” padding=”0px” class=”section-gioi-thieu”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”567px” bg=”1024″ effect=”sparkle” visibility=”show-for-small”]

[text_box width__sm=”86″ position_x=”50″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”100″]

GAMA

NĂNG LƯỢNG CUỘC SỐNG

Hãy để Gama đồng hành mỗi ngày cùng các thành viên mỗi gia đình

[/text_box]
[ux_image id=”1028″ width__sm=”88″ margin=”-15px 0px 0px 0px” animate=”flipInY” position_x=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”0″]

[ux_image id=”966″ width__sm=”59″ image_hover=”zoom” animate=”bounceInDown” position_x=”50″ position_x__sm=”0″ position_y=”50″ position_y__sm=”50″]

[ux_image id=”998″ width__sm=”52″ image_hover=”zoom” position_x=”50″ position_x__sm=”80″ position_y=”50″ position_y__sm=”50″]

[ux_image id=”1001″ width__sm=”52″ margin=”0px -17px 0px 0px” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom” position_x=”50″ position_x__sm=”95″ position_y=”50″ position_y__sm=”75″]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” height__sm=”553px” bg=”1025″ visibility=”show-for-small”]

[text_box width__sm=”94″ position_x=”50″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”90″]

[row style=”small”]

[col span=”6″ span__sm=”11″]

[featured_box img=”872″ pos=”left”]

Chất lượng vượt trội

Tăng cường sức khỏe – Hỗ trợ đề kháng

[/featured_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”11″]

[featured_box img=”873″ pos=”left”]

Đa dạng hóa sản phẩm

Sản phẩm phong phú – Phát triển, sáng tạo sản phẩm mới

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” height__sm=”541px” bg=”1045″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(237, 243, 234)” bg_pos=”0% 0%” visibility=”show-for-small”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[gap height=”44px”]

[ux_image id=”884″ image_size=”original”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”bounceIn”]

[featured_box img=”890″ img_width=”70″ pos=”center”]

SỨ MỆNH

Mang đem tới người tiêu dùng Việt Nam thực phẩm sạch đến từ nông trại . Sản phẩm của GAMA FOOD đều là những sản phẩm 100% thiên nhiên, không chứa các hóa phẩm. Mang đến những cảm nhận tự nhiên nhất, chân thật nhất từ nông sản Việt.

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”bounceIn”]

[featured_box img=”891″ img_width=”70″ pos=”center”]

TẦM NHÌN

Với niềm tin vào năng lực, trí tuệ của con người Việt Nam hoàn toàn không thua kém các quốc gia khác, khát vọng mãnh liệt vươn lên ngang tầm quốc tế của chúng tôi chính là khát vọng của người Việt Nam.

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”bounceIn”]

[featured_box img=”889″ img_width=”70″ pos=”center”]

NGUỒN LỰC

Chúng tôi ghi nhận tất cả sự quan tâm và đóng góp kịp thời của mỗi nhân viên, mỗi khách hàng và toàn thể cộng đồng để hình thành nên một nền tảng GAMA FOOD vững bền. “Sản phẩm tốt cho cuộc sống tốt đẹp và phồn vinh hơn”

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[ux_products]

[gap height=”15px”]

[section label=”GALLERY” padding=”0px” class=”section-gallery”]

[row]

[col span__sm=”12″ class=”col-title”]

ĐỐI TÁC

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG CỦA TẬP ĐOÀN GAMA VIỆT NAM PHÂN PHỐI & CUNG CẤP TỚI NGƯỜI TIÊU THÔNG QUA CÁC HỆ THÔNG SIÊU THỊ LỚN NHỎ TRÊN TOÀN QUỐC
[/col]
[col span__sm=”12″ class=”col-title”]

[row_inner]

[col_inner span=”3″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”634″ image_size=”original” width=”50″ animate=”bounceInDown”]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”633″ image_size=”original” width=”50″ animate=”bounceInDown”]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”632″ image_size=”original” width=”50″ animate=”bounceInDown”]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”631″ image_size=”original” width=”50″ animate=”bounceInDown”]

[/col_inner]

[/row_inner]
[page_header style=”normal” type=”subnav” align=”center” title=”TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ” nav_style=”line-bottom” nav_size=”large” bg_color=”rgb(108, 179, 75)” bg_overlay=”rgb(58, 146, 18)”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”765″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”764″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”763″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/col]
[col span__sm=”12″ visibility=”hidden”]

[ux_gallery ids=”624,613,622,614,626,618,615,625,616,617,619,620,621,653,654″ lightbox_image_size=”original” type=”masonry” col_spacing=”xsmall” columns=”5″ image_size=”thumbnail” image_hover=”zoom”]

[/col]

[/row]
[gap]

[/section]
[section label=”Chứng nhận” bg=”986″ padding=”0px” class=”section-gallery”]

[ux_image id=”985″ image_size=”original” margin=”0px 0px 0px 36px” animate=”fadeInDown”]

[/section]
[section label=”Tin Tức” padding=”0px” class=”section-tin-tuc” visibility=”hide-for-small”]

[row style=”small”]

[col span__sm=”12″ align=”center” class=”col-right”]

[gap height=”31px”]

Tin Tức & Sự kiện

 

[blog_posts style=”normal” col_spacing=”small” columns__sm=”1″ columns__md=”4″ slider_nav_color=”light” posts=”6″ title_size=”small” readmore=”Xem chi tiết” show_date=”false” excerpt_length=”20″ comments=”false” image_height=”60%” image_radius=”100″ image_size=”original” image_hover=”zoom” text_align=”left” text_hover=”bounce” text_bg=”rgba(74, 152, 26, 0.88)” text_color=”dark” class=”blog-item” visibility=”hide-for-small”]

[button text=”xem tất cả” style=”shade” size=”larger” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″ icon=”icon-angle-right” link=”http://gamafood.vn/tin-tuc/”]

[/col]

[/row]

[/section]

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo
free porno porno video deutsche porno xxx